Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Which hand outcome measurement is best for Turkish speaking patients

AOTT 2012; 46: 83-88
DOI: 10.3944/AOTT.2012.2580
Keywords : DASH, hand, MAS, MHQ, Turkish
Read: 589 Downloads: 574 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: In determining treatment outcomes of the hand, the Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH), Michigan Hand Outcomes Questionnaire (MHQ) and Milliken Activities of Daily Living Scale (MAS) questionnaires are the most commonly used. The aim of this study was to evaluate the relations, strengths and weaknesses of these questionnaires and determine the most appropriate outcome measure for the Turkish population.\r\nMethods: The study included 74 patients with various types of hand injuries. Patients filled out the DASH-Turkish, MHQ and MAS questionnaires. Grip strength and pain intensity were also assessed. \r\nResults: MAS parameters were well-correlated with DASH-Turkish and grip strength (p<0.05). MHQ was correlated with all other outcomes except the left hand part. \r\nConclusion: The DASH, MHQ and MAS questionnaires are culturally compatible with the Turkish population and have revealed a good correlation. These results suggest that these outcome instruments can be used in the assessment of hand and wrist surgery outcomes in the Turkish population.

Özet

Amaç: Kol, Omuz ve El Sorunları (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand, DASH) anketi, Michigan El Sonuç Anketi (Michigan Hand Outcomes Questionnaire, MHQ) ve Milliken Günlük Yaşam Aktiviteleri Skalası (Milliken Activities of Daily Living Scale, MAS) tedavi sonuçlarının belirlenmesinde en çok kullanılan anketlerdir. Çalışmamızın amacı bu anketler arasındaki ilişkileri, kuvvetli ve zayıf yönleri saptamak ve Türk toplumu için en uygun olan anketi belirlemek idi.\r\nÇalışma planı: Farklı tiplerde el yaralanması olan 74 hasta çalışmaya katıldı. Hastalardan DASH-Türkçe, MHQ ve MAS anketlerini doldurmaları istendi. Aynı zamanda hastaların kavrama kuvvetleri ve ağrı şiddeti de değerlendirildi. \r\nBulgular: MAS anketinin parametreleri DASH-Türkçe ve kavrama kuvveti ile korele bulundu (p<0.05). MHQ anketinin sol eli değerlendiren kısmı hariç tüm bölümlerinin diğer değerlendirme parametreleri ile korele olduğu saptandı (p<0.05). \r\nÇıkarımlar: Tüm anketlerin Türk toplumu için kültürel adaptasyonları yapılmış olduğundan ve sonuçlarımıza göre her üç anket de birbirleriyle korele bulunduğundan, bu anketlerin el ve el bileği ile ilgili ameliyatlarda sonuç ölçüm yöntemi olarak kullanılması önerilmektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294