Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Unilateral dynamic axial fixator in femoral lengthening

AOTT 1995; 29: 6-9
Read: 279 Downloads: 227 Published: 20 April 2021
Abstract

Between July 22, 1991 and August 18, 1993 the corticotomy technique of llizarov and unilateral dynamic axial fixator was used to perform 10 femoral lengthening in 10 patients (aged 12-30 years). Average gain in length was 5.2 cm per segment. All lensthening segments healed without bone grafting or internal fixation. Healing index was 34 days per centimeter gained. The device was well tolerated and easly removed in the clinical setting. There were no angular deformities or deep infections. There were just 8 minor complications including two fractures through pin track, 1 refracture of the newly formed callus and 5 minor pin track infections which subsided with oral antibiotherapy. Limb lengthening by this technique is a satisfactory procedure for the patients with moderate limb lengthening discrepancy.

Özet

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında 22.7.91-18.8.93 tarihleri arasında alt ekstremitelerinde değişik etyolojik sebeblere bağlı olarak uzunluk farkı olan on hastanın 11 kemik segmentine İlizarov tekniği ile kortikotomi ve unilateral dinamik aksiyel fiksator kullanılarak uzatma ameliyatları yapılmıştır. Dokuz vakada femoral, 1 vakada hem femoral hem de tibial uzatma uygulanmıştır. Uzatılan her 1 cm için ortalama iyileşme süresi 34 gün, ortalama uzatma miktarı 5.2 cm olmuştur. 5 yüzeyel çivi dibi infeksiyonu, 1 refraktur, 2 çivi giriş yeri boyunca kırık olmak üzere toplam 8 komplikasyonla karşılaşılmıştır. Orta derecede uzunluk farkı bulunan olgularda mini insizyon girişi ile rotasyonel osteoklazi tekniği kullanılarak yapılan kontikotomi ile birlikte unilateral dinamik aksiyel fiksator kullanılarak uygulanan femoral uzatma işleminin basit, güvenli ve iyi tolere edilen bir uzatma tekniği olduğunu söyleyebiliriz.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294