Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Ultrosonographic diagnosis in pathologies of the rotator cuff

AOTT 1994; 28: 177-180
Read: 283 Downloads: 213 Published: 20 April 2021
Abstract

The diagnostic value of ultrasonography has gained more importance in the evaluation of shoulder pathoIogies and rotator cuff problems recently. 766 shoulders of 383 patients have been ultrasonographicafly examined in the Department of Orthopedics and traumatology, Istanbul Medical Faculty, between October 1991 and October 1993 we have diagnosed 38 complete rotator cuff tears and 25 isolated supraspinatus tears. In the cases with rotator cuff tears, vho had gnerative therapy, we compared the intra gnerative and ultrasonographic findings; the sensitivity was %85. 7, the specificity % 1 00 and positive vorrection % 1 00. We have found out that false negative results come out from cases with a cuff tear sımafler then 1-2 cm.

Özet

Omuz patolojilerinin tayininde ve özellikle rotator manşet yırtıklarında teşhiste ultrasonografinin yeri giderek önem kazanmaktadır. İstanbul Universitesi Istanbul Tıp Fakültesi ortopedi ve Travmatoloji Kliniği nde Ekim 1991- Ekim 1993 tarihleri arasında 383 hastanın 766 omuzu ultrasonografik açıdan incelenmiştir. 38 omuzda komplet rotator manşet yırtığı, 25 omuzda izole supraspinatus yırtığı ultrason ile teşhis edilmiştir. Rotatormanşet yırtığı ultrasonografik olarak teşhis edilen ve cerrahi müdahele yapılan vakalarda ultrasonografi ve cerrahi bulgular karşılaştırılmıştır. Ultrasonografik olarak duyarlılık %85. 7, özgürlük % 1 00, pozitif doğruluk ise % 1 00 olarak bulunmuştur. Yanlış negatif sonuçların rotator manşetteki 1-2 cm den küçük yırtıklarda ortaya çıktığı anlaşılmıştır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294