Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Ultrastructural analysis of the alterations in skeletal muscle during tourniquet application on extremities

AOTT 1997; 31: 323-326
Read: 159 Downloads: 112
Abstract
In this study, the structural alterations in skeletal muscle due to tourniquet application and the relationship between these alterations and duration of tourniquet were analyzed. For this purpose, muscle biopsy was made from m. extensor digitorum in 6 male patients who were between 15 and 18 years old and who were surgically treated because of forearm fracture. Electron microscopic examination of the specimens revealed that mild structural alterations existed within the first hour. Muscle atrophy findings, interfibrillary edema and endothelial basal lamina thickening were observed after a tourniquet application time more than one hour. It was concluded that, especially more than one hour period of tourniquet application led to significant structural alterations in skeletal muscle.
Özet
Bu çalışmada üst ekstremitede çizgili kaslarda turnike uygulanımına bağlı ortaya çıkan yapısal değişik-likler ve bunların turnike süresiyle ilişkisi araştırıldı. Bu amaçla önkol çift kemik kırığı nedeniyle cerrahi olarak tedavi edilen yaşları 15 ile 18 arasında değişen 6 erkek hastanın m.extansor digitorum’larından bi-yopsi alındı. Alınan materyalin elektron mikroskopik incelemesi sonrasında ilk bir saatte hafif derecede ya-pısal değişiklikler gözlendi. Bir saatten sonra ise kas atrofisi bulguları, kas fibrilleri arasında ödem ve endotel bazal laminasında kalınlaşma dikkat çekiciydi. Sonuç olarak turnike uygulanımının iskelet kasında özel-likle bir saat sonrası önemli yapısal değişikliklere yol açtığı kanısına varıldı.
Files
ISSN1017-995X EISSN 2589-1294