Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Ultrasonography in the diagnosls of congenltal Dislocation of the Hip is newborn screenlng necessary

AOTT 1994; 28: 8-14
Read: 298 Downloads: 211 Published: 20 April 2021
Abstract

To asses the value of ultrasonography in screening congenital hip dislocation, we ultrasonographyly examined 480 hips of 240 newborns. The risk factors, clinic and radiologic findings were compared with the ultrasonography results. The results revealed %93.4 type 1a and b, %6.6 type 2 and 3 displastic hips. The clinical examination gave %18 false pathologic results in newborns with normal ultrasonography tests. The ratio of positive clinic and positive ultrasonography results is %40, where as the ratio of negative clinic and positive ultrasonography is %60. As a conclusion, we can say that all newborns must be ultrasonographically examined in the first two weeks.

Özet

Doğumsal kalça çıkığının tanısında kullanımı giderek yaygınlaşan ultrasonografinin rutin bir tarama yöntemi olarak kullanılmasının gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla 240 yenidoğanın 480 kalçası ultrasonografik olarak incelenmiştir. Risk faktörleri, klinik ve varsa radyolojik muayene bulguları ile elde edilen US bulguları karşılaştırılmıştır.\nİnceleme sonucunda olguların % 93.4 ünün Tip 1 a ve b olduğu, % 6.6 sının Tip 2 ve 3 olarak displazik özellik gösterdiği saptanmıştır. Ultrasonografik muayene bulguları normal olanlarda çeşitli klinik muayene hataları nedeniyle % 18 oranında patoloji saptanmıştır. Muayene bulguları pozitif olup sonografik olarak da patoloji saptanmış olan çocuklarn oranı % 40 iken, muayene bulguları negatif olup sonografik olarak patoloji saptanan çocukların oranı% 60 gibi yüksek bir yüzdeye sahip bulunmuştur. Tüm yenidoğanlarda doğumdan sonraki ilk iki hafta içinde ultrasonografik kalça muayenesinin yapılmasının gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294