Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Treatment results of pseudarthrosis of the humeral shaft by open reduction and internal fixation with dynamic compression plating

AOTT 2004; 38: 305-312
Read: 793 Downloads: 782 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: We evaluated the results of open reduction and internal fixation with the use of dynamic compression plating in patients with pseudarthrosis of the humeral shaft.\r\nMethods: Eighteen patients (12 males, 6 females; mean age 41 years; range 22 to 68 years) with aseptic pseudarthrosis of the humeral shaft were treated by open reduction and internal fixation with the use of a dynamic compression plate following unsuccessful treatment with conservative (n=7) or surgical (n=11) methods. The mean interval between the initial and final treatments was 12.2 months (range 5 t 46 months). Exploration of the radial nerve and autogenous corticocancellous grafting were simultaneously performed in all the cases. Functional results were evaluated according to the Stewart-Hundley’s criteria. The mean follow-up was 38.8 months (range 12 to 78 months).\r\nResults: Union was achieved in all (%94.4) but one patient within a mean duration of 5.5 months (range 3 to 8 months). Functional results were good in fourteen patients (77.8%), fair in three patients (16.7%), and poor in one patient (5.6%). Radial nerve palsy that occurred in two patients during the early postoperative period underwent spontaneous recovery within three and five months, respectively. Mild reflex sympathetic dystrophy developed in two patients.\r\nConclusion: In selected patients with pseudarthrosis of the humeral shaft, the results of open reduction and internal fixation with the use of dynamic compression plating are excellent, provided that an appropriate surgical technique is employed.

Özet

Amaç: Humerus diyafiz psödoartrozu nedeniyle dinamik kompresyon plağı kullanılarak açık redüksiyon ve internal fiksasyon uygulanan olgularda tedavi sonuçları değerlendirildi.\r\nÇalışma planı: Çalışmaya, aseptik humerus diyafiz psödoartrozu tanısıyla dinamik kompresyon plağı kullanılarak açık redüksiyon ve internal fiksasyon ile tedavi edilen 18 hasta (12 erkek, 6 kadın; ort. yaş 41; dağılım 22-68) alındı. İlk tedavi olarak yedi hastada konservatif, 11’inde cerrahi yöntemler denenmişti. İlk tedavi ile plak vida uygulaması arasında geçen süre ortalama 12.2 ay (dağılım 5-46 ay) idi. Bütün olgularda radial sinir eksplorasyonu ve otojen kortikospongioz greftleme aynı anda yapıldı. Fonksiyonel sonuçlar Stewart-Hundley ölçütlerine göre değerlendirildi. Olgular ortalama 38.8 ay (12-78 ay) süreyle izlendi.\r\nSonuçlar: Bir olgu dışında tüm olgularda (%94.4) ortalama 5.5 ay (3-8 ay) sürede kaynama sağlandı. Stewart-Hundley ölçütlerine göre, 14 olguda (%77.8) iyi, üçünde (%16.7) orta, birinde (%5.6) kötü sonuç elde edildi. Ameliyat sonrası erken dönemde iki olguda gözlenen radial sinir paralizisi ameliyattan sonra üçüncü ve beşinci aylarda kendiliğinden iyileşti. İki olguda orta derecede refleks sempatik distrofi gelişti.\r\nÇıkarımlar: Humerus diyafiz psödoartrozunun dinamik kompresyon plağı kullanılarak yapılan açık redüksiyon ve internal fiksasyon ile tedavisinde, uygun endikasyonlarda ve iyi bir cerrahi teknikle çok başarılı sonuçlar elde edilebilir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294