Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Treatment of unstable fractures of the spine with the CotrelDubousset instrumentation

AOTT 1992; 26: 85-88
Read: 157 Downloads: 92
Abstract
This study reviews 13 unstable spinal fractures, which were stabilized with the Cotrel-Oubousset instrumentation, at the Ankara University Ibn-i Sina Hospital between Nowember 1989 and July 1991. AII fractures were considered unstable according to Denis “three column spine concept” and 10 of them involved middle and posterior columns, 3 of them anterior, middle and posterior columns. The age at operation ranged from 19 to 64 years with an average of 38.6 years. The average follow-up period was 7.1 months (2-18- months). All patients were evaluated both radiographically and clinically. The average local kyphosis angle was 30.7° preoperatively, and 20.7° postoperatively (32% improvement). The average correction Ioss was 2.5°. The average anterior vertebral body height improved from 49 % to 58 % and the average posterior vertebral height from 79% to 86%. A postoperative improvement of one step in the \"Frankel classification\" occured in 2 patients. Complications included 1 exitus, due to ARDS and 1 deep infection, treated with surgical drainage and appropriate antibiotic therapy. As Cotrel-Oubousset instrumentation achieves stable osteosynthesis in unstable fractures of the spine, and shortens the time of ambulation and hospitalization, it is an important alternative in this section
Özet
Bu çalışmada Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde Kasım 1989- Temmuz 1991 tarihleri arasında Cotrel-Dubousset instrumantasyonu ile stabilize edilen 13 instabil vertebra kırığı incelendi. Tüm kırıklar Denis in 3 kolon teorisine göre instabil olarak kabul edildi. Bu kırıkların 1 0 tanesi orta ve arka kolonu , 3 tanesi de \"tüm kolonları\" içermekteydi. Ortalama yaş 38.6 (19-64), ortalama takip süresi 7.1 aydı (2-18 ay). Tüm hastalar radyolojik ve klinik olarak değerlendirildi. Ortalama Iokal kifoz açısı preoperatif 30.7 , postoperatif 20.7 idi ve ortalama %32 düzelme sağlandı. Ortalama korreksiyon kaybı 2.5 idi. Ortalama anterior vertebral yükseklik %49 dan %58 e, posterior vertebral yükseklik ise %79 dan %86 ya yükseldi. Komplikasyon olarak 1 . tane ARDSye bağlı eksitus ve 1 tane de cerrahi drenaj ve antibiyotik tedavisi ile tam şifa sağlanan derin enfeksiyon görüldü. 2 hastanın postoperatif nörolojik muayenesinde Frankel sınıflamasına göre 1° düzelme gözlendi. Sonuç olarak stabil bir osteosentez sağladığı, mobilizasyon ve hastanede yatma süresini kısalttığı için Cotrel-Dubousset instrumantasyonu instabil vertebra kırıklarının tedavisinde iyi bir alternatif olarak düşünüldü.
Files
ISSN1017-995X EISSN 2589-1294