Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Treatment of simple bone cysts by autograft and xenograft combination

AOTT 1998; 32: 148-151
Read: 561 Downloads: 425 Published: 19 April 2021
Abstract

This study compared autografts, xenograft-autograft combinations used in the treatment of twenty four cases of simple bone cysts with respect to the time required and the success of graft incorporation. The end results were comparable in autograft and xenograft-autograft combination groups. The average healing time was 2.6 months for autografts, 2.8 months for xenograft-autograft combinations versus 3.5 months for xenografts. Xenografts have a place in the treatment of simple bone cysts in children which there is not an adequate amount of bone available for an autograft alone to fill the resultant cavity after surgical curettage.

Özet

Çalışmamızda küretaj sonrası otogreft, xenogreft veya xenogreft-otogreft karışımı uyguladığımız 24 basit kemik kisti olgusunun sağaltım sonuçları değerlendirilmiştir. Sadece xenogreft kullanılan olgularda iyileşme süresi uzun olmuşken (3.5 ay), otojen kemik grefti uygulanan olgular ile küretaj sonrası ortaya çıkan kaviteyi doldurmaya yetecek kadar otojen greft elde edilemeyip otogreft-xenogreft karışımının kullanıldığı olgularda iyileşme süreleri ve niteliği yönünden belirgin bir farklılık olmadığı saptanmıştır (sırasıyla 2.6 ay ve 2.8 ay).

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294