Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Treatment of posttraumatic lower limb deformities with the Ilizarov method

AOTT 2000; 34: 480-487
Read: 495 Downloads: 355
Abstract
Objectives: We evaluated the results in patients who were treated by the Ilizarov method for posttraumatic lower limb deformities.\nMethods: Thirty-seven patients (1 female, 36 males; mean age 26.9 years; range 8-60 years) with lower limb posttraumatic deformities (malunion or hypertrophic nonunion) were treated with the Ilizarov external circular fixation method. The reason for primary fractures causing deformities was gunshot injuries (n=22) and traffic accidents (n=15). Analysis of deformities was made according to the malaligment test defined by Paley et al.; average angulation was 23.1 degrees. The frames were dynamized with the observation of solid union in osteotomy line in radiologic examinations, after which they were removed within three weeks. Mean follow-up was 25 months (range 6-42 months).\nResults: Successful outcome was achieved in all patients but one, who developed recurrence. Mechanical axis deviation determined by the malalignment test at the end of treatment was observed as 0-3 mm in 36 patients and 4 mm in one patient. Complications encountered in 34 patients did not affect successful outcome.\nConclusion: We concluded that Ilizarov external circular fixation method is efficient in the treatment of lower limb deformities caused by trauma, provided that appropriate preoperative planning and technical details are carefully considered.
Özet
Amaç: Bu çalışmada travmatik nedenlerle oluşan alt ekstremite deformiteli hastaların Ilizarov yöntemi ile tedavisi ve sonuçları değerlendirildi.\nÇalışma planı: Alt ekstremite posttravmatik deformiteli (malunion veya hipertrofik nonunion) 37 hasta (1 kadın, 36 erkek; ort. yaş 26.9; yaş dağılımı 8-60) Ilizarov’un eksternal sirküler fiksatör yöntemi ile tedavi edildi. Deformite oluşumuna neden olan primer kırık nedenleri 22 hastada ateşli silah yaralanması, 15 hastada trafik kazası idi. Deformitelerin analizi Paley ve ark. tarafından tarif edilen malaligment testi ile yapıldı; ortalama angulasyon miktarı 23.1° olarak hesaplandı. Radyolojik kontrollerinde osteotomi hattında solid kaynama saptanan tüm olguların cihazları dinamize edildi ve üç hafta içinde çıkartıldı. Hastalar 6-42 ay arasında değişen sürelerle takip edildi (ort. 25 ay).\nSonuçlar: Nüks gelişen bir olgu dışında bütün olgularda sonuç başarılı bulundu. Tedavi bitiminde yapılan malaligment testinde mekanik aks deviasyonu 37 olgunun 36’sında 0-3 mm arasında, 1 olguda 4 mm bulundu. Tedavi sırasında 34 komplikasyonla karşılaşılmışsa da, bu komplikasyonların hiçbiri başarılı sonucu etkilemedi.\nÇıkarımlar: Yöntemin, travmatik nedenlerle oluşan alt ekstremite deformitelerinin tedavisinde, ameliyat öncesi planlama ve takibinde teknik ayrıntılara dikkat edilmesi koşulu ile etkili ve güvenli bir tedavi seçeneği olduğu sonucuna varıldı.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294