Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Treatment algorithm in synovial tuberculosis of the hand and wrist: a report of three cases

AOTT 2006; 40: 255-259
Read: 143 Downloads: 174 Published: 08 March 2020
Abstract

Three patients with synovial tuberculosis are presented. Involvement was in the hand in one patient, and in the wrist in two patients. None of the patients had pulmonary tuberculosis or a family history of tuberculosis. Tuberculosis treatment was initiated only after histologic verification. The cultures remained negative. The patients received a 12-month course of multidrug chemotherapy for tuberculosis, resulting in symptomatic improvement and healing. There were no recurrences during a follow-up period of 16 to 26 months. Our clinical observations showed that tuberculosis tenosynovitis benefited well from antituberculosis chemotherapy.

Özet

Bu yazıda biri el, ikisi el bileğinde sinovyal tüberküloz saptanan üç olgu sunuldu. Olguların hiçbirinde pulmoner tüberküloz ve ailede tüberküloz öyküsü yoktu. Hastalara tüberküloz tedavisine başlama kararı pozitif histolojik sonuçlar sonrası verildi. Alınan kültürlerde üreme olmadı. Uygulanan 12 aylık kombine antitüberküloz kemoterapiyle olguların tümünde semptomlar geriledi ve iyileşme sağlandı; 16-26 ay arası takiplerde hastalığın herhangi bir bulgusu tekrarlamadı. Klinik gözlemimiz tüberküloz tenosinovit olgularında antitüberküloz kemoterapi uygulanarak iyileşme sağlanabileceği yönündedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294