Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Traumatic luxation of the proksimal radioulnar joint because of two cases

AOTT 1982; 16: 66-75
Read: 292 Downloads: 181
Abstract
In this report, anatomical features of the proximal radioulnar joint, the forces and their pathology which cause dislocations in this joint were reviewed and two cases were reported.
Özet
Bu yazımızda, proksimal radiouinar eklemin anatomik özellikleri, çıkığa neden olan kuvvetler ve bunların doğurduğu patoloji üzerinde duruldu ve takibini yaptığımız iki vaka sonuçtan ile birlikte takdim edildi.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294