Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Total knee arthroplasty in specific conditions

AOTT 1997; 31: 58-62
Read: 294 Downloads: 245 Published: 19 April 2021
Abstract

Improved implant design and surgical techniques have led to a dramatic improvement in the performance of the total knee arthroplasty. So indication limits of total knee arthroplasty has been enlarged by covering some specific conditions which were contraindicated before. In our paper we reviewed specific indications of total knee arthroplasty, problems that can be seen and treatment modalities by using up dated literature. We have seen that satisfactory results on specific conditions of total knee arthroplasty can be gained by using new techniques and designs. Recognition of these problematic conditions and increased number of the series may improve the surgeons knowledge and indication limits of total knee arthroplasty can enlarge more.

Özet

Son yıllarda total diz artroplastisi uygulamalarının sayıca artması ve başarılı sonuçları endikasyon sınırlarını da genişletmiş; patellektomili dizler, diabet, Parkinson hastalığı gibi bazı özellikli ve ender durumlarda da diz artroplastisi uygulanabilir olmuştur. Ayrıca gelişen cerrahi teknik ve protez tasarımları sayesinde daha önceleri kontrendikasyon olarak kabul edilen durumlarda bile diz artroplastileri denenmeye başlanmıştır. Biz yazımızda bu özellikli durumları, karşılaşabilecek problemleri ve tedavi yöntemlerini literatür bilgisi altında derlemeyi amaçladık. Sonuç olarak son gelişmeler doğrultusunda uygun teknikler ve kurallar izlendiği zaman problemi diz artropiastisi vakalarında da normal primer vakaların başarısına yakın tatmin edici sonuçlar alınmasının mümkün olabileceği kanısına ulaştık.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294