Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Total Hip Prosthesis in Coxarthrosis due to Congenital Dislocation or Subluxation of the Hip

AOTT 1981; 15: 238-255
Read: 382 Downloads: 262
Abstract
At our clinic, total hip prostheses were adapted in 4 cases with coxarthrosis accompanied by severe acetabular insufficiency due to congenital hip dislocation or Subluxation. For the reconstruction of acetabuler insufficiency, femoral head was employed as graft in compliance with the Harris technique. This technique was realized on the patient in between two stages with the purpose of avoding femoral resection, yet temporary neurologic symptoms appeared posfoperatively in this case of ours. On the other three cases, the technique was applied at one stage in combination with resection. Although trochanteric pseudoarthrosis developed in one of these cases as a result of wire breakage, it was concluded that in all cases femoral head graft was united in its place, that no or very mild pain occurred in the hips, and that range of moroment in the hips was over 100 degrees totally.
Özet
Kliniğimizde, doğuştan kalça çıkığı veya subluksasyonuna bağlı şiddetli asetabuler yetersizlikle birlikte koksartrozu olan 4 olguya kalça total protezi uygulandı. Asetabuler yetersizliğin rekonstrüksiyonu için Harris yöntemine uygun olarak femoral baş gref olarak kullanıldı. Bu yöntem 1 olguya iki seansta uygulandı, femoral rezeksiyondan kaçınmak amacıyla iki seans arasında hastaya iskelet fraksiyonu uygulandı, ancak bu olgumuzda ameliyattan sonra geçici olarak nörolojik araz ortaya çıktı. Diğer 3 olguya rezeksiyonla birlikte işlem tek seansta uygulandı. Bu olgulardan birinde tel kopması sonucu, trokanter psödöartrozu meydana gelmesine rağmen, bütün olgularda femoral baş grefinin yerine kaynadığı, kalçalarda ağrının olmadığı veya çok az olduğu, kalça hareketlerinin toplam 100 dereceden fazla olduğu belirlendi.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294