Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Tibial lengthening in rabbits by callus distraction: Evaluation of physeal activity experimental study Part II

AOTT 1991; 25: 179-183
Read: 130 Downloads: 95 Published: 21 April 2021
Abstract

Proximal and distal growth plate activities of tibias which lengthened by callotasis limb lengthening technique were studied on 20 young adult New-Zelland albino rabbits During the study period radiological, scintigraphical and histologycal evaluations were performed. \nAt the end of the study, it s concluded that there is no negative effect on the growth plates. We are thinking of that there is a positive effect on the function and activities of growth plates of Iengthened tibias by way of the stimuIus of increased vascularity.

Özet

Kallus distraksiyonu ile ekstremite uzatmalarında, uzatılan tibiaların proksimal ve distal büyüme plağı aktivasyonları radyolojik, sintigrafik ve histolojik yöntemlerle incelenmiştir. Sonuçta kallus distraksiyonunun büyüme plaklan üzerine her hangi bir kötü etkisinin olmadığı belirlenmiş ve ayrıca yöntemin bölgesel vaskülarizasyonu artırarak büyüme plağı fonksiyonlarının hızlandırıcı yönde etki edebileceği düşünülmüştür.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294