Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Threedimensional quantitative gait analysis

AOTT 2009; 43: 94-101
DOI: 10.3944/AOTT.2009.94
Read: 119 Downloads: 168 Published: 08 February 2020
Abstract

Gait analysis is one of the essential steps of clinical examination in musculoskeletal medicine. Gait can be measured by various qualitative and quantitative techniques. In this article, the advantages and limitations of three-dimensional quantitative gait analysis will be discussed.

Özet

Yürüme analizi iskelet-kas sisteminde klinik incelemenin temel aşamalarından biridir. Yürüme çeşitli niteliksel ve niceliksel tekniklerle ölçülebilir. Bu yazıda yürümenin üçboyutlu niceliksel analizinin avantajları ve kısıtlılıkları tartışıldı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294