Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Thoracoscopic discectomy and fusion in the treatment of spinal deformities

AOTT 1999; 33: 118-120
Keywords : VATS, spinal fusion
Read: 272 Downloads: 206 Published: 19 April 2021
Abstract

 

Özet

Ciddi spinal deformitelerin standart tedavisinde anterior diskektomi ve füzyon bilindiği gibi açık torakotomi yoluyla yapılmaktadır. Torakotomi, solunum problemleri ağrılı eskar dokusu ve postoperatif kronik ağrı gibi bazı komplikasyonlara neden olmaktadır. Son yıllarda torakoskopik cerrahi (VATS) spinal deformitelerin tedavisinde yeni ufuklar açmıştır. Kliniğimizde dört hastaya bu yeni teknik uygulandı. İki hastamızda idiyopatik torakal skolyoz, bir hastamızda juvenil kifoz, bir hastamızda da konjenital skolyoz vardı. Bu dört hastanın herbirine 5 seviyeli torakoskopik anterior diskektomi vefüzyon uygulandı. Konjenital skolyoz dışındaki olgularımıza ikincil operasyon olarak posterior instrumentasyon ve füzyon uygulandı. İdiyopatik skolyozlu hastalarımızda %48 ve %52, juvenil kifozda %55 düzelme elde edildi. Konjenital skolyozda yalnızca füzyon yapıldı, düzeltme yapılmadı. Sonuç olarak torakoskopik spinal cer-rahinin emin ve etkili bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz.

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294