Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The use of local anesthesia in endoscopic release of the carpal tunnel

AOTT 2005; 39: 35-38
Read: 260 Downloads: 326 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: We evaluated the early results of endoscopic carpal tunnel release with the use of local anesthesia.\nMethods: Endoscopic carpal tunnel release was performed in 14 hands of 10 patients (8 females, 2 males; mean age 43 years; range 35 to 58 years) using the two-portal Chow technique following local anesthesia described by Wood and Logan. Involvement was in the right hand in five patients, in the left in three, and in both hands in two patients. Electromyography showed moderate or severe compression of the median nerve in the carpal tunnel and the Tinel’s and Phalen’s signs were positive in all the patients. There was no previous history of metabolic diseases such as diabetes mellitus, gout, or hypothyroidism, nor a coexisting pregnancy. The decision for surgery was given at the end of an unsuccessful conservative treatment for a month. The mean follow-up period was 16 months (range 10 to 24 months).\nResults: Two patients (14.3%) required further anesthesia with local anesthetic agents and sedation in the incision area. No complaints of paresthesia were seen during injections. Injection-associated problems such as increased thickness of the synovial layer or decreased endoscopic view did not occur. No instances of tendon or nerve injury, hematoma, or sympathetic dystrophy were seen. One patient developed neuropraxia in the third and forth fingers postoperatively. Early postoperative pain was observed in two wrists, appearing 10 days and two months after surgery, respectively. During the follow-up period, all the patients were free of preoperative complaints and no recurrences were encountered.\nConclusion: Local anesthesia is a rapid and reliable technique in carpal tunnel surgery, enabling hospitalization confined to the same day.

Özet

Amaç: Lokal anestezi tekniğiyle yapılan endoskopik karpal tünel cerrahisinin erken dönem sonuçları değerlendirildi.\nÇalışma planı: On hastanın (8 kadın, 2 erkek; ort. yaş 43; dağılım 35-58) 14 eline Wood ve Logan tarafından tanımlanan lokal anestezi uygulamasını takiben, Chow’un iki girişli tekniği ile endoskopik karpal tünel gevşetme ameliyatı uygulandı. Beş hastada sağ, üçünde sol, ikisinde iki taraflı tutulum vardı. Ameliyat öncesinde, elektromiyografi sonuçları tüm hastalarda karpal tünelde orta ve ağır düzeyde median sinir basısı ile uyumluydu ve Tinel ve Phalen testleri pozitif bulundu. Olgularda diabetes mellitus, gut, hipotiroidi gibi metabolik rahatsızlıklar ve gebelik yoktu ve bir aylık konservatif tedaviye yanıt alınamaması üzerine cerrahiye karar verildi. Ameliyat sonrasında hastalar ortalama 16 ay (dağılım 10-24 ay) süreyle izlendi.\nSonuçlar: İki bilekte (%14.3) kesi bölgesine lokal anestezi desteği ve sedasyon gerekti. Enjeksiyon sırasında parestezi şikayeti olmadı. Lokal anesteziye bağlı sinovyal tabaka kalınlığında artma görülmedi veya serbest sıvı artışına bağlı görüntüde bozulma meydana gelmedi. Olgularda tendon yaralanması, hematom, sempatik distrofi ve sinir yaralanması görülmedi. Ameliyattan sonra bir olguda üçüncü ve dördüncü parmakta nöropraksi görüldü. Ameliyattan sonra erken dönemde iki bilekte ağrı görüldü. Bu süre birinde 10 gün, diğerinde iki ay idi. Tüm olgularda ameliyat öncesindeki şikayetlerin geçtiği gözlendi. İzlem süresi içinde hiçbir hastada nüks görülmedi. \nÇıkarımlar: Karpal tünel cerrahisinde lokal anestezi tekniği, hızlı, güvenilir ve günübirlik uygulamalara olanak sağlayan bir tekniktir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294