Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The use of holmium Y AG laser in arthroscopy of the knee

AOTT 1995; 29: 210-212
Read: 101 Downloads: 72 Published: 20 April 2021
Abstract

Holmium-YAG Iaser was used in 51 of 390 patients who underwent knee arthroscopy between March 1993-0ctober 1994. There were 31 male and 20 female patients and the mean age was 37 (12-69) The device was a near contact Holmium-YAG Iaser that emits infrared Iaser energy with a wavelength of 2100 nm, in a pulsed. transmitted by a fiberoptic cable. A total of 72 procedures; 32 partial meniscectomies, 31 chondral debridements, 2 partial synoviectomies. 3 plica excisions, 2 lateral releases and 2 osteophyte ablations were performed. The decision to use the Iaser was always made intraoperativeiy, when it was thought that conventional instruments were unsuitable for the procedure. There were no early complications related to Iaser. Postoperatively the patients required Iess pain medication and there were no significant effusions The thin Iaser probe was especially useful in tight knees, minimizing the risk of cartilage damage associated with Iarger mechanical instruments and in chondrallesions where the depth, contour and the extent of the debridement was easliy controlled. The haemostatic effect of Iaser was helpful in cases without a tourniquet and Iaser was safely utilized in patients undergoing arthroscopy under Iocal anesthesia in the out-patient setting. lt was concluded that, although the cost is still prohibilive, Iaser is an important tool that should be used in selected cases when the mechanical or motorized instruments are inadequate or diffucult to use. Effective precautions should be taken to protect the patient and operating room personnel from accidental exposure of Iaser

Özet

Mart 1993-Ekim 1994 tarihleri arasında diz artroskopisi uygulanan 390 haslanın 51 inde Holmium-YAG Iazer kullanıldı. Ortalama yaşları 37 (12-69) olan hastaların 31 i erkek 20.si kadındı. Kullanılan Holmium-YAG lazer cihazı \"near contact mode\" da, dalga boyu 2100 nm olan puise li, Iiberoptik kablo ile taşınan infrared lazer ışını sağlamaktaydı. 32 parsiyel menisektomi, 31 kondral debridman, 3 pilaka eksizyonu. 2 parsiyel sinovyektomi, 2 lateral gevşetme, 2 osteofit ablasyonu olmak üzere toplam 72 işlem yapıldı. Lazer için endikasyon, uygulanacak işlem için kullanılacak olan konvansiyonel aletlerin yeterli olmayacağı düşünüldüğünde ve her zaman intraoperatif olarak konuldu. Lazer kullanımına ilişkin hiçbir erken komplikasyon olmadı. Postoperatif olarak hastalarda belirgin effüzyon görülmedi, daha az ağrı medikasyonu gerekti. ince olan lazer probu özelIikle dar dizlerde kullanışlıdır. Daha büyük olan mekanik enstrümanların kıkırdağa hasar verme riski azaltılırken, kondral Iezyonlardaki debridmanın derinliği, sınırları ve yaygınlığı daha kolay kontrol edilmektedir. Lazerin hemostaz sağlamaktaki etkisi turnike uygulanmayan olgularda yararlı olmakta, hastaneye yatırılmadan yapılan Iokal artroskopilerde güvenle kullanılabilmekledir. Bizim düşüncemiz pahalı olmasının engelleyici etkisine karşın, motorize ve mekanik enstrümanların yetersiz olduğu düşünülen seçilmiş bazı olgularda, Iazerin önemli bir alet olduğudur. Hastanın ve ameliyathane personelinin korunması için bazı önlemler alınmalıdır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294