Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The use of chondral rib in the treatment of articular cartilage defects

AOTT 2000; 34: 403-411
Read: 503 Downloads: 357 Published: 19 April 2021
Abstract

Objectives: Many different methods have been proposed for the repair of articular cartilage defects. Among these, cartilage transplantation is one of the most promising methods. We evaluated the use of rib cartilage transplantation in an animal model of induced defects in the distal femoral joint.\nMethods: The study included 20 Wistar rats aged about 10 weeks. Femoral cartilage defects were induced surgically in both knees. Defects in the right knees were repaired using rib cartilage autografts. Rats were sacrificed in two equal groups at six and eight weeks. Histologic evaluation was made with regard to the integration of the grafts into the recipient site and the ensuing changes in the transplanted graft. The opposite knees were left untreated to be used as controls.\nResults: At the end of six weeks, considerable integration of the graft into the recipient site was observed; however, it was easily distinguishable from the adjacent tissue. At the end of eight weeks, full consolidation of the graft with the recipient site was noted. \nConclusion: Use of chondral rib autografts may be promising in repair of cartilage defects, with additional advantages of availability and less donor site morbidity. However, long-term endurance of this graft may warrant further studies.

Özet

Amaç: Artiküler kıkırdak defektlerinin tamirinde birçok farklı yöntem önerilmiştir. Bunlar arasında kıkırdak transplantasyonu en ümit verici yöntemlerden biridir. Bu deneysel çalışmada, distal femur eklem yüzünde oluşturulan defektlerin tamirinde kostal kıkırdağın yeri değerlendirildi.\nÇalışma planı: Çalışmaya, 20 adet, yaklaşık 10 haftalık Wistar cinsi sıçan alındı. Hayvanların her iki dizlerinde defekt oluşturuldu. Sağ dizdeki defekt, aynı hayvanın kostal kıkırdağından alınan kondral greft ile onarıldı. Altıncı ve sekizinci haftalarda, iki eşit grup halinde hayvanların yaşamları sonlandırıldı. Greftin defektteki alıcı alan ile birleşmesi ve dizdeki kıkırdak greftte meydana gelen değişiklikler mikroskobik olarak değerlendirildi. Greft konmayan karşı diz kontrol grubu olarak kullanıldı.\nSonuçlar: Altıncı hafta sonunda greftin alıcı alan ile bütünleştiği, fakat histolojik olarak greft ile çevre dokunun kolayca ayırt edilebildiği; sekizinci hafta sonunda ise greftin alıcı alan içerisinde tamamen konsolide olduğu gözlendi. \nÇıkarımlar: Önemli verici alan rahatsızlığına sebep olmayan ve elde edilmesi kolay olan kostal hyalin kıkırdağın, eklemlerdeki kıkırdak defekt tamirinde kullanılabileceği, fakat dayanıklılığının daha uzun süreli takiplerde araştırılması gerektiği sonucuna vardık.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294