Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The treatment of intertrochanteric fractures using Jewett nailplate and Richards screwplate

AOTT 1990; 24: 153-158
Read: 253 Downloads: 172
Abstract
The comparison of the results of Jewett nail-plate and Richards screw-plate in the treatment of intertrochanteric fractures of femur. The results of 52 patients out of 201 patiens who were operated for intertrochanteric fracture of femur from January 1983 to December 1987 in Ankara Numune Hospital, Clinic of Orthopedics and Traumatolog, were evaluated in this study. The evaluation was made according to the anatomical and functional classification, and results of 28 patients treated with Jewett nail-plate were compared to those of 24 patients treated with Richards screw-plate statistical analyses revealed no significant differences between two groups, while Richards screw-plating rendered fewer complications.
Özet
Bu çalışmada, Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Hastanesi 2.Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde 1983 yılı başından 1987 yılı sonuna kadar intertrokanterik kırık nedeni ile ameliyat edilen 201 hastadan kontrole gelen 52 hastanın sonuçları değerlendirilmiştir. Sonuçlar anatomik ve fonksiyonel sınıflandırmaya göre değerlendirilmiş, Jewett çivisi ile tedavi edilmiş 28 hastanın sonuçları Richards kompresyonlu çivili plağı ile tedavi edilmiş 24 hastanın sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Yapılan istatistiksel çalışmada anatomik ve fonksiyonel sonuçlar bakımından her iki çivi grubu arasında önemli bir fark bulunamamıştır. Kompresyonlu çivilerin komplikasyonlarının daha az olduğu görülmüştür .
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294