Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The treatment of coxa vara due to miscellaneous diseases and their results

AOTT 1988; 22: 62-65
Read: 298 Downloads: 209
Abstract
Between 1975-1986, twenty patients with Coxa Vara in twentyfour hips referred to I.U. Istanbul Medical Faculty department of Orthopaedics and Traumatology. Those twenty patients who had different etiologies, had been treated by Pauwels osteotomy and their conclusions had been discussed. It is concluded that it has been succesfull.
Özet
İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.B.Dalına 1975-1986 yılları arasında başvuran, etyolojide farklılık gösteren 20 hastanın 24 Coxa Vara’lı kalçasına tedavi amacıyla Pauwels ‘in tanımladığı intertorakanterik valgizasyon Osteotomisi ameliyatı uygulanmış olup sonuçları tartışılılmıştır. Pauwels Y osteotomisi endikasyon bulan vakalarda tekniğine uygun olarak gerçekliştirildiğinde başarı şansının yüksek olacağı sonucuna varılmıştır.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294