Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The torsional profile of the proximal humeral articular surface

AOTT 2001; 35: 260-264
Read: 153 Downloads: 114 Published: 19 April 2021
Abstract

Objectives: To derive the developmental torsional profile of the humerus and to determine a reference value for the retroversion angle of the proximal humeral articular surface (HRA), which can be instrumental in joint replacement arthroplasties performed in our country.\nMethods: Measurements of the HRA in 14 fetal cadaveric humeri (7 pairs) was accomplished by means of a photographic technique, and in 50 adult cadaveric humeri by means of a specially constructed frame. Measurements of adult HRA were independently made by an orthopedist and an anatomist and repeated after an interval of two weeks. In order to assess the reliability of the anatomic measurement method, calculation of intraclass and interclass correlation coefficients were used for statistical analysis.\nResults: The mean HRA value was 52.8° in fetal humeri, and 24.9° in adult humeri (maximum 47°, minimum 9°). The interclass correlation coefficient of the anatomic measurement was 98%.\nConclusion: It is observed that increased retroversion angle of the proximal humeral joint surface in fetal life decreases in adults. A reference value for HRA can be appropriately used as 25° in joint replacement arthroplasties performed in our country.

Özet

Amaç: Humerusun gelişimsel torsiyon profilim çizmek ve ülkemizde yapılan omuz eklemi protez replasman artroplastisi ameliyatlannda referans olarak alınabilecek bir humerus proksimal eklem yüzü retroversiyon açısı (HRA) belirlemek.\nÇalışma planı: Ölçümler 14 adet (7 çift) fetal kadavra humerusunda fotoğrafik teknik kullanılarak ve 50 adet erişkin kadavra humerusunda özel olarak hazırlanan bir çerçeve kullanılarak yapıldı. Erişkin humeruslarında HRA ölçümleri bir ortopedist ve bir anatomist tarafindan birbirinden bağımsız olarak yapıldı ve iki hafta arayla tekrarlandı. Anatomik ölçüm yönteminin güvenilirliğim değerlendirmek için interklas ve intraklas korelasyon katsayıları hesaplandı.\nSonuçlar= Fetüs humeruslarında yapılan ölçümlerde HRA ortalaması 52.8; erişkin humeruslarında HRA ortalaması 24.9 (dağılım 9 ve 47) bulundu. Anatomik ölçüm yönteminin güvenilirlik katsayısı %98 olarak hesaplandı.\nÇıkarımlar: Fetal hayatta ileri derecede retrovert olan humerus proksimal eklem yüzü, erişkinlik döneminde oldukça azalmış retroversiyon değerlerine sahiptir. Ülkemizde yapılan omuz eklemi protez replasman artroplastisi ameliyatlannda HRA 25 olarak referans alınabilir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294