Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The surgical treatment of tibial plateau fractures

AOTT 1988; 22: 54-57
Read: 397 Downloads: 285
Abstract
The late results of surgically treated Plateau Tibial Fractures in the years 1975-1985 in Orthopaedics and Traumatology Department of the University of Istanbul Faculty of Medicine have been analyzed and the results in literature have been compared and evaluated. We have given views on thrapy in the light of all this knowledge
Özet
Bu araştırmada İst. Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda 1975-1985 yılları arasında cerrahi tedavi uygulanmış plato-tibial kırıkların geç sonuçları araştırılmış sonuçlar literatür bilgileri ile karşılaştırılarak değerlindirilmiş ve bunların ışığında tedavi konusundaki görüşler bilidirilmiştir.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294