Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The surgical treatment of the fractures of the odontoid process

AOTT 1976; 10: 153-163
Read: 799 Downloads: 569
Abstract
In this study the problems related with the diagnosis and treatment of the fractures of the odontoid process are studied. Controversial reports in the literature are reviewed. Nine cases were presented, six of them were treated succesfully by C1-C2 posterior fusion.
Özet
Bu çalışmada odontoid kırıklarının teşhis ve tedavisinde karşılaşılan güçlüklere ve komplikasyonlarına değinilmiştir. Konu ile ilgili literatür incelendiğinde birbirinden çok farklı görüşlere rastlanmıştır. Son on yılda gör;düğümüz ve altısını C-1C2 posterior füzyon yaparak başarı ile tedavi ettiğimiz 9 vaka takdim edilmiştir.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294