Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The role of entrapment neuropathy in the etiology of heel pain: an anatomic study

AOTT 1997; 31: 163-165
Read: 162 Downloads: 96
Abstract
In this study, in order to shed light on the etiology of heel pain, anatomic dissection was carried out with respect to calcaneal spur and entrapment neuropathy. Anatomic dissections were performed on 9 feet . We investigated the presence of spur, branches that the tibial nerve gives off on the medial surface of calcaneus and the nerve innervating abductor digiti quinti muscle (NADQ). Additionally, anatomic measurements were done on these nerves. NADQ, after bending towards the lower part of calcaneus passed by an average of 12.54 mm next to calcaneal tuberosity. Calcaneal spur was detected only on one foot (%11). It did not have any direct contact with NADQ and plantar fascia. Multiple calcaneal branches terminated in fatty tissue. We did not observe any anatomic structure that compression neuropathy plays an important role in the etiology of heel pain.
Özet
Bu çalışmada, topuk ağrısının etyolojisini aydınlatabilmek amacıyla, kalkaneal epin ve sıkışma nöropatisi yönünden anatomik inceleme yapıldı. Toplam 9 ayak diseksiyona alındı. Tüm ayaklarda kalkaneal epin araştırıldı. n.tibialis in calcaneus medial yüzünde deriye verdiği kütanöz dallar ile m.abductor digiti quinti’ye ait sınırın (NADO) trasesi incelendi ve anatomik ölçümler yapıldı. NADO, calcaneus un alt kısmına kıvrıldıktan son-ra tuber calcanei ye ortalama 12.54 mm uzaklıkta seyretmekteydi. Epin sadece bir ayakta saptandı (%11). Epinin NADQ veya fascia profunda ile direkt bir teması yoktu. Kalkaneal dallar cilt altı yağ dokusu içinde dağılarak sonlanmaktaydı. Bu sinirlerde sıkışma nöropatisi oluşturacak anatomik bir yapı gözlenmedi. Çalış-manın sonucunda, sıkışma nöropatilerinin topuk ağrısı etyolojisindeki rolünün önemli olmadığı düşüncesine varıldı.
Files
ISSN1017-995X EISSN 2589-1294