Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The results of reamed intramedullary nailing in patients with closed and type I open tibial shaft fractures

AOTT 2001; 35: 411-417
Read: 425 Downloads: 275 Published: 19 April 2021
Abstract

Objectives: We evaluated the results of intramedullary tibial nailing in closed or type I open fractures.\r\nMethods: Forty patients (32 males, 8 females; mean age 38.2 years; range 20 to 83 years) with closed or type I open fractures were treated with reamed tibial intramedullary nailing with closed technique. The indications for intramedullary nailing were malposition of the fracture after cast application in 17 cases, unstable tibial fractures in 15 cases, and multiple fractures in eight cases. The mean follow-up was 58 months (range 44 to 72 months). The results were evaluated according to the criteria by Folleras et al.\r\nResults: Union occurred in a mean of 13.7 weeks (range 8 to 29 weeks). Autogenous bone grafting was performed in one case with delayed union. The distal locking screw broke in one patient. In two cases, an external rotation of 5° was detected. The mean degree of knee flexion was 120°. No signs of compartment syndrome were observed postoperatively. The results were very good in 36 patients, good in two, moderate in one, and poor in one patient.\r\nConclusion: We suggest that closed intramedullary nailing with an interlocking nail system is an effective treatment method for closed or type I open tibial fractures.

Özet

Amaç: Kapalı ve tip I açık tibia cisim kırıklarında intramedüller tibial çivi ile tedavi sonuçlarını inceledik.\r\nÇalışma planı: Kırk hastanın (32 erkek, 8 kadın; ort. yaş 38.2; dağılım 20-83) kapalı ve tip I açık tibia cisim kırığı kapalı teknikle, oymalı tibial intramedüller çivileme ile tedavi edildi. İntramedüller çivileme endikasyonları 17 olguda alçı uygulaması sonrasında kırığın yanlış pozisyonda olması, 15 olguda instabil tibia kırığı, sekiz olguda çoklu kırık olması idi. Ortalama izleme süresi 58 ay (dağılım 44-72 ay) idi. Sonuçlar Folleras ve ark.nın kriterlerine göre değerlendirildi.\r\nSonuçlar: Ortalama kaynama süresi 13.7 hafta (dağılım 8-29 hafta) idi. Kaynama gecikmesi gelişen bir olguda otojen kemik grefti uygulandı. Bir olguda distal kilitleme vidası kırıldı. İki olguda 5° dış rotasyon deformitesi saptandı. Ortalama diz fleksiyonu 120° idi. Ameliyat sonrası hiçbir olguda kompartman sendromu gelişmedi. Folleras ve ark.nın kriterlerine göre 36 olguda çok iyi, iki olguda iyi, bir olguda orta, bir olguda kötü sonuç alındı.\r\nÇıkarımlar: Kilitli çivi sistemi ile kapalı intramedüller çivileme, kapalı ve tip I açık tibia kırıklarında etkin bir tedavi yöntemidir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294