Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The results of primary repair and early passive rehabilitation in zone II flexor tendon injuries in children

AOTT 2003; 37: 249-253
Read: 725 Downloads: 524 Published: 18 April 2021
Abstract

Objectives: We evaluated the results of zone II flexor tendon injuries treated by primary repair and early rehabilitation in children under the age of 14 years.\nMethods: The study included 25 digits of 23 patients (12 boys, 11 girls; mean age 7 years; range 2 to 14 years) with appropriate follow-up. Sixteen patients underwent surgery within the first 24 hours, while the remaining patients had surgery in a mean of three days (range 2 to 14 days). Digital nerve injuries were detected in 10 digits (40%). Repair of the tendons was performed with the use of a modified Kessler technique followed by an above-elbow stabilization splint. Passive flexion-extension exercises were started on the postoperative first day according to the Duran technique. The results were evaluated according to the Glocovac and Strickland’s criteria. The mean follow up period was 49 months (range 12 to 92 months).\nResults: Functional results were excellent in 18 digits (72%), good in five digits (20%), fair in one digit (4%), and poor in one digit (4%). The mean total active movement was %78.5 (range 0% to 100%). No significant differences were observed in functional results with regard to age groups and the presence or absence of digital nerve injuries (p>0.05). No occurrences of infection were encountered.\nConclusion: The results show that primary repair and early passive mobilization of zone II flexor tendon injuries in children yield satisfactory results.

Özet

Amaç: İkinci bölgede fleksör tendon yaralanması nedeniyle primer onarım ve erken rehabilitasyon ile tedavi edilen 14 yaş ve altı olgularda sonuçlar değerlendirildi.\nÇalışma planı: İkinci bölgede fleksör tendon yaralanması nedeniyle tedavi edilen ve yeterli izlemi sağlanan 23 hastanın (12 erkek, 11 kız; ort. yaş 7; dağılım 2-14) 25 parmağı çalışmaya alındı. Olguların 16’sı ilk 24 saat içinde, yedisi ortalama üçüncü günde (dağılım 2-14 gün) ameliyat edildi. On olguda (%40) dijital sinirde kesi saptandı. Modifiye Kessler yöntemi ile onarım yapılan olguların tümünde dirsek üstü atel ile korunma sağlandı. Ameliyat sonrası birinci günden itibaren Duran tekniği ile pasif fleksiyon-ekstansiyon egzersizlerine başlandı. Ortalama 49 ay (dağılım 12-92 ay) izlenen olgular, Glocovac ve Strickland tarafından geliştirilen ölçütlere göre değerlendirildi.\nSonuçlar: Fonksiyonel sonuçlar 18 parmakta çok iyi (%72), beş parmakta iyi (%20), bir parmakta orta (%4), bir parmakta kötü (%4) olarak değerlendirildi. Olguların tüm aktif hareket ortalaması %78.5 (%0-100) bulundu. Yaş dağılımlarına göre ve eşlik eden dijital sinir yaralanması bakımından fonksiyonel sonuçlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşmadı (p>0.05). Hiçbir olguda enfeksiyon gelişmedi.\nÇıkarımlar: Çocuklarda, ikinci bölge fleksör tendon yaralanmalarında primer onarımın ardından uygulanacak erken pasif rehabilitasyonla yeterli sonuç alınabilmektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294