Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The results of fresh osteochondral autograft and allografts utilized in osteochondral defects

AOTT 1996; 30: 67-72
Read: 239 Downloads: 208 Published: 19 April 2021
Abstract

To investigate the results of fresh osteochondral autografts and allografts applied in joint cartilage losses, 70 guinea pigs were studied. In our study in which 10 guinea pigs were used as control group, osteochondral defects were formed in the right knees of the animals. These defects were restored by fresh osteochondral autografts and allografts. In the first, third and sixth weeks, the macroscopic histologic and histochemical evaluations of the grafts were made. Upon assessment it was thought that there were more degenerative changes in fresh osteochondral allografts compared with autografts and that this may be due to depression in allografts and immunologic response.

Özet

Eklem kıkırdak kayıplarında uygulanan taze osteokondral otogreft ve allogreftlerin sonuçlarını araştırmak için 70 kobay üzerinde çalışıldı. 10 kobayın kontrol grubu olarak kullanıldığı çalışmamızda, kobayların sağ dizlerinde osteokondral defektler oluşturuldu. Bu defektler taze osteokondral otogretler ve allogreftler ile onarılarak 1, 3. ve 6. haftalarda greftler makroskopik, histolojik olarak değerlendirildi. Yapılan değerlendirmede, taze osteokondral allogreftlerde otogreftlere göre daha fazla dejeneratif değişiklikler olduğu, bunun allogreftlerde oluşan çökme ve immünolojik yanıta bağlı olduğu düşünüldü.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294