Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The results of curettage and bone cementing for enchondromas of the distal femur

AOTT 2007; 41: 380-386
Read: 835 Downloads: 539 Published: 14 April 2021
Abstract

Objectives: We evaluated patients who were treated with curettage and cementing for enchondromas localized in the distal femur.\r\nMethods: The study included 13 patients (7 females, 6 males; mean age 54 years; range 43 to 65 years) who underwent surgery for enchondromatosis in the distal femur. Enchondromas were detected incidentally in 10 patients; of these, complaints of pain appeared afterwards in seven patients. Surgery involved curettage and cement filling of the defects. Preoperative biopsies were obtained in seven patients. Clinical evaluations were made with a visual analog scale. The mean follow-up period was four years (range 1 to 5 years).\r\nResults: Radiographically, the size of the lesions ranged from 3 cm to 6 cm (mean 4.5 cm). Computed tomography showed cortical extension in five patients and erosion leading to narrowing in the posterior cortex in one patient. The mean pain score decreased from 3.63 (range 0 to 7) to 0.54 (range 0 to 3) postoperatively (p<0.05). Histopathological diagnoses of surgical specimens were enchondroma in 12 patients and grade 1 chondrosarcoma in one patient. Postoperatively, only one patient who had erosion and narrowing in the posterior cortex required cast immobilization for three weeks. None of the patients had recurrence, sarcomatous changes, or infection. No functional loss developed after surgical treatment.\r\nConclusion: Treatment of femoral enchondromas with curettage and cementing yields successful functional and radiologic results.

Özet

Amaç: Femur alt ucunda saptanan enkondrom nedeniyle küretaj ve kemik çimentosu ile tedavi edilen hastalar değerlendirildi.\r\nÇalışma planı: Çalışmaya femur alt uçta enkondrom tanısıyla cerrahi tedavi uygulanan 13 hasta (7 kadın, 6 erkek; ort. yaş 54; dağılım 43-65 yaş) alındı. On hastada lezyon, tesadüfen saptandı; bunların yedisinde ağrı yakınmaları sonradan ortaya çıktı. Ameliyatta, lezyona küretaj uygulanarak oluşan boşluk kemik çimentosuyla dolduruldu. Yedi hastaya ameliyat öncesinde biyopsi yapıldı. Klinik değerlendirmede görsel ağrı skalasından yararlanıldı. Ortalama takip süresi dört yıl (dağılım 1-5 yıl) idi.\r\nSonuçlar: Radyografilerde lezyonların ortalama boyutu 4.5 cm (dağılım 3-6 cm) ölçüldü. Bilgisayarlı tomografide, lezyonlardan beşinin kortekse doğru genişlediği, birinde de arka kortekste incelmeye neden olan erozyon oluşturduğu görüldü. Ameliyat öncesinde ortalama 3.63 (dağılım 0-7) olan ağrı skoru son kontrollerde 0.54’e (dağılım 0-3) düştü (p<0.05). Ameliyat sırasında alınan küretaj materyallerinin histopatolojik incelemesinde 12 olguya enkondrom, birine derece 1 kondrosarkom tanısı kondu. Ameliyat sonrası dönemde sadece arka kortekste erozyon ve incelme izlenen bir hastada üç hafta süreyle uzun bacak alçı atel tedavisi uygulandı. Hiçbir hastada nüks, sarkomatöz değişim veya enfeksiyon görülmedi. Hastalarda fonksiyon kaybı oluşmadı.\r\nÇıkarımlar: Femurda görülen enkondromların küretaj ve kemik çimentosu ile tedavisi fonksiyonel ve radyolojik olarak oldukça iyi sonuçlar vermektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294