Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The repair of Achilles tendon defects with polypropylene mesh Experimental study in rabbits

AOTT 1994; 28: 51-55
Read: 607 Downloads: 466 Published: 20 April 2021
Abstract

The defects occured after ruptures of the Achilles tendon repaired with polypropylene graft in this study. Graft Achilles tendon sheaths of the rabbits were opened Iongitudinally, both tendons were cut transversly and 0.2 cm Iength tendon portion was extracted from the right Achilles tendon. Polyropylene mesh was applied to the right side, whereas the Ieft Achilles tendon Ieft unrepaired. Both Achilles tendon sheaths were sutured. Histopathological examinations were performed at 18 days, 4 Weeks, and 6 weeks after the surgery. Due to the network structure of the graft, it guided to the growth of connective tissue. The growing connective tissue had regular, qualified, and well vascularized structure, whereas the defect was fifled with irregularly oriented scar tissue in the control group. In biomechanic study, it was ascertained that the tendons repaired with polypropylene mesh had 15% more tension power than control ones. In conclusion, a tendon with original Iength and tension Was provided by the use of the graft. The defect was filled with regularly oriented connective tissue in the network structure of polypropylene graft. As a result, we established functional tendons.

Özet

Bu deneysel çalışmada polipropilen greft ile Aşil tendon rüptürlerinden sonra oluşan defektlerin onarımı yapıldı. Tavşanların her iki Aşil tendon kılıfı Iongitudinal olarak açılarak her iki Aşil tendonu transvers olarak kesildi ve sağdan 0.2 cm. Iik tendon kısmı çıkarıldı. Sağ tarafa polipropilen ağ grefti uygulaması yapılırken, sol taraf serbest bırakıldı. Her iki tarafta da tendon kılıfları dikildi. Çalışmada histolojik incelemeler postoperatif 18. gün, 4. hafta ve 6. haftalarda yapıldı. Greft konuları bölgede greftin ağsı yapısı nedeni ile bağ dokusu gelişimine kılavuzluk ettiği görüldü. Gelişen bağ dokusunun düzenli, kaliteli ve damardasn zengin yapıda olduğu gözlendi. Kontrol grubunda ise skar dokusu özelliğinde düzensiz bir bağ dokusu saptandı. Biomekanik çalışmada da greftli onarım yapılan tendonun % 15 daha fazla gerilim gücüne sahip olduğu saptandı. Deney veriIerinin incelenmesi sonucunda, konulan greftle tendonun orijinal boyda, dolayısı ile gerilimde olması sağlandı ve greftin oluşturduğu ağsı yapı zemininde düzenli bağ dokusu ile defektin kapatıldığı, fonksiyonel bir tendon kazanıldığı gözlendi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294