Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The prevalence of low back pain and risk factors among adult population in Afyon region Turkey

AOTT 2008; 42: 328-333
DOI: 10.3944/AOTT.2008.328
Read: 286 Downloads: 240 Published: 08 February 2020
Abstract

Objectives: This study was designed to determine the prevalence of and risk factors for low back pain (LBP) in a sample of Turkish population among adults living in the Afyon region, Turkey.\r\nMethods: A field screening investigation was performed in a total of 75 areas including the city center, 18 districts, and 57 associated small municipalities. Adequate sample size was determined as 1,990 and a total of 2,035 individuals (1,194 females, 841 males) were enrolled. Participants were inquired about age, occupation, sex, height, weight, history of LBP, hypertension, diabetes, and smoking. Depression symptoms were evaluated using the Symptom Checklist-90-Revised.\r\nResults: The prevalence of lifetime LBP was 51%, and the prevalence of chronic LBP was 13.1%. Overall, 63.2% of women and 33.8% of men had LBP at least once in their lives (p=0.001). With regard to occupation, the highest incidence of LBP was seen in housewives (64.2%; p=0.0001), whose age and body mass index (BMI) were also higher compared to employed women. Depression (p=0.016) and increased BMI (p=0.000) were found to increase the risk for LBP, whereas smoking, hypertension, or diabetes were not correlated with the prevalence of LBP. Poverty was found to be the leading cause (39.7%) for not presenting to a physician.\r\nConclusion: Among risk factors reported for LBP, many are also effective in Turkish population. Special attention should be given to the education of housewives in terms of low back protection, healthy nutrition, and family planning. Poverty seems to be a significant barrier to patient presentation to physicians, requiring extended social security coverage.

Özet

Amaç: Toplumumuz için bir örneklem olarak, Afyonkarahisar il merkezi ve kırsalında yaşayan erişkin bireylerde bel ağrısı sıklığı ve bunu etkileyen önemli risk faktörleri araştırıldı.\r\nÇalışma planı: Afyon il merkezi dahil, 18 ilçe ve bunlara bağlı 57 belediyelik olmak üzere toplam 75 bölgede saha taraması yapıldı. Çalışma için belirlenen yeterli örneklem büyüklüğü 1990 olup, çalışma kapsamında 2035 kişiye (1194 kadın, 841 erkek) ulaşıldı. Bireylere yaş, meslek, cinsiyet, boy, kilo, bel ağrısı öyküsü, hipertansiyon, diyabet ve sigara kullanımı ile ilgili sorular soruldu. Depresyon değerlendirmesinde Ruhsal Belirti Tarama Listesi (Symptom Checklist-90-Revised- SCL-90) kullanıldı.\r\nSonuçlar: Afyon ilinde yaşam boyu bel ağrısı sıklığı %51 bulundu. Tüm olguların %13.1’inde kronik bel ağrısı vardı. Kadınların %63.2’si, erkeklerin %33.8’i hayatında en az bir kez bel ağrısı geçirmişti (p=0.001). Meslek grupları içinde bel ağrısı en fazla ev kadınlarında (%64.2) görüldü (p=0.0001); bu grupta yaş ve beden kütle indeksi (BKİ) çalışan kadınlara göre daha yüksekti. Depresyon (p=0.016) ve BKİ (p=0.000) artışının bel ağrısı riskini artırdığı; sigara kullanımı, hipertansiyon ve diyabet öyküsünün bel ağrısı sıklığını etkilemediği görüldü. Hekime başvurmama nedenleri arasında önemli bir neden maddi imkansızlıktı (%39.7).\r\nÇıkarımlar: Bel ağrısı için bildirilen risk faktörlerinin birçoğu ülkemiz için de geçerlidir. Ev kadınlarına yönelik bel koruma, beslenme ve aile planlaması eğitimi verilmesine gereksinim vardır. Maddi imkansızlıklar nedeniyle hekime başvurmayan bireylere sosyal güvence kazandırılarak hekime başvuru artırılabilir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294