Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The place of computerized axial tomography in the evaluation of acetabular fractures

AOTT 1992; 26: 211-214
Read: 261 Downloads: 218 Published: 20 April 2021
Abstract

Besides the importance of standard AP and Judet s 45° iliac and obturator pelvic views, CAT has proved to be very useful in the evaluation of the fractures of the acetabulum. Of 96 patients with acetabular fractures, who applied to the Orthopaedics and Traumatology Department, Istanbul Medical Faculty, Istanbul University between 1987 and 1991 in addition to conventional radiography, CAT investigation was done in 32 patients for whom it was considered necessary. The results of both conventional and CAT investigations were evaluated in the Iight of Iiterature knowledge. Although very promising, especially due to developments in three dimensional imaging technology, CAT should not be considered as an alternative to conventional radiographic investigation. It should be considered as a complementary investigation.

Özet

Asetabulum kırıklarının değerlendirilmesinde standart AP ve Judet in 45° iliak ve obturator oblik pelvis grafileri günümüzde önemini korumakla birlikte, BT de bu alanda çok önemli avantajlar sağlamıştır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı na 1987-1991 yılları arasında başvuran 96 asetabulum kırığından gerekli görülen 32 sine konvansiyonel radyografilere ek olarak BT tetkiki yapılmıştır. Konvansiyonel radyografi ve BT ile aldığımız sonuçlar literatür bilgisi ışığı altında değerlendirilmiştir. \nÖzellikle üç boyutlu görüntüleme teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak BT in asetabulum kırıklarının değerlendirilmesinde çok yeni ufuklar açmış olmasına rağmen, konvansiyonel radyografik tetkiklere alternatif olarak düşünülmemesi, onları tamamlayıcı bir tetkik olarak ele alınması gerektiği kanısına varılmıştır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294