Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The patellar tuberculosis

AOTT 1983; 17: 85-91
Read: 391 Downloads: 264
Abstract
A case has been reported herein with isolated patellar tuberculosis, which is very rarely enconsitered. Attempts have been made to review under the light of literature the significance of early diagnosis and treatment of choice in patellar tuberculosis.
Özet
Çok nadir görülen izole patella tüberkülozlu bir olgu sunuldu. Patella tüberkülozunda erken tanının önemi ve tedavi yöntemleri literatür bilgisinin ışığı altında tartışıldı.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294