Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The modifed EdenLange procedure for paralysis of the trapezius muscle

AOTT 2007; 41: Supplement 159-162
Read: 435 Downloads: 492 Published: 08 March 2020
Abstract

Trapezius muscle paralysis results from injury to the spinal accessory nerve. Impairment in the trapezius muscle function may destabilize the muscle resulting in winged scapula. A 25-year-old university student who was active in sports had complaints of shoulder drop and pain on abduction. He had a three-year history of fall resulting in a scapular fracture for which he received conservative treatment. Physical examination showed asymmetry and drop of the right shoulder. Lateral scapular winging was apparent particularly above 90° of abduction. Electromyography revealed isolated paralysis of the trapezius muscle. The patient underwent reconstruction with the modified Eden-Lange procedure. After a two-year follow-up, asymmetry in the shoulder decreased, there was no pain on active abduction, and the patient returned to active sports and was fully satisfied with the outcome.

Özet

Trapezius kas felci, spinal aksesuvar sinirin yaralanması sonucu gelişen bir durumdur. Trapezius kasında bir fonksiyon bozukluğu skapulanın stabilizasyonunu bozarak kanatlanmasına neden olur. Yirmi beş yaşında, aktif olarak spor yapan bir üniversite öğrencisi omzunda düşüklük ve abdüksiyonda ağrı yakınmasıyla başvurdu. Hastanın üç yıl önce bir düşme sonrasında yer değiştirmemiş skapula kırığı olduğu ve bir süre konservatif tedavi gördüğü öğrenildi. Sağ omuzda diğer omza göre asimetri ve düşüklük vardı. Sağ skapulanın özellikle 90° abdüksiyondan sonra laterale doğru belirgin kanatlandığı izlendi. Elektromiyografide trapezius kasının izole felci saptandı. Hastaya modifiye Eden-Lange prosedürü ile rekonstrüksiyon uygulandı. İki yıllık takip sonrasında omuz asimetrisinin azaldığı, aktif abdüksiyonun ağrısız olduğu ve aktif spor hayatına geri dönen hastanın sonuçtan çok memnun olduğu gözlendi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294