Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The investigation of the functions of the wrists after the resection of radial head

AOTT 1982; 16: 37-45
Read: 363 Downloads: 257
Abstract
The functions of the wrists of 8 cases in which the resection of radial head were applied, have been studied in later period. After resection, it was retermined that the radius slids usualiy towards the proximale, but there was no definite relation between this slip and complaints which exist at the wrist.
Özet
Radius başı rezeksiyonu yapılan 18 olguda, geç devrede elbileği fonksiyonları incelendi. Rezeksiyondan sonra radiusun sıklıkla proksimale kaydığı, ancak bu kayma ile elbileğinde ortaya çıkan şikayet;ler arasında belirgin, bir ilişki olmadığı belirlendi.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294