Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The indication and significance of resecton and substitional osteoplasty for giantcell tumors in the proximal end of the tibia and the distal end of the femur

AOTT 1977; 11: 168-185
Read: 392 Downloads: 254
Abstract
During the years between 1953 and 1978, resection and substitutional osteoplasty operations were performed, which were applied for the treatment of giant cell tumors in distal femur and proximal portions of the tibia in the Clinic of Orthopaedics and Traumatology of the İstanbul Medical Faculty, 5 cases were examined and reviewing the literature in orthopaedics regarding the above subject and depending on the results obtained in our cases, the role and emphasis of resection and substitutional osteoplasty operations in the treatment of giant cell tumors ot the knee site have been discussed.
Özet
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde, 1953-1978 yılları arasında, femur alt uç ve tibia üst uç dev hücreli tümörlerinin tedavisi için rezeksiyon ve çevirme osteoplasti ameliyatları yapılmış olan 5 olgu incelenmiş, bu konu ile ilgili literatür gözden geçirilerek ve olgularımızda aldığımız sonuçlara dayanarak, diz bölgesi dev hücreli tümörlerinin tedavisinde rezeksiyon ve çevirme osteoplasti ametiyatlarının yeri ve değeri irdelenmiştir.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294