Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The healing effect of intraarticular hyaluronic acid injection on osteoarthritic knee: a study on rabbit knees

AOTT 1999; 33: 211-215
Read: 168 Downloads: 127 Published: 19 April 2021
Abstract

Hyaluronic acid (HA) which existsin large amounts in synovial fluid and joint cartilage, is a naturally found substance in human body. It plays an important role in normal joint function and shows qualitative and quantitative changes in osteoarthritis. In this review, during the degeneration process, which was performed with excising of anterior cruciate ligament (ACL) of rabbits’ knee joints, effects of intraarticular Sodium HA (NaHA) injection on joint cartilage is investigated. ACL of twenty rabbits were excised for this purpose and by the end of fourth week, ten of them were injected in their knees with 0.3 ml NaHA weekly and three times totally. The other ten, control group were injected with 0.3 ml saline solution with the same protocol. After four weeks by last injections, all rabbits were killed and joint cartilage were considered macroscopically and microscopically. In control group, fissuring and erosive changes of joint cartilage with an increase in fibrous tissue elements was observed. In which intraarticular NaHA injection group slight cartilage damage and evident chondroblast proliferation was observed.

Özet

Hyaluronik asit (HA), eklem kıkırdağı ve sinovyal sıvıda bol miktarda bulunan insan vücudunun doğal bir maddesidir. Normal eklem fonksiyonunda önemli rol oynayan HA, osteoartritte kalitatif ve kantitatif değişiklik gösterir. Bu çalışmada tavşanların diz ekleminde Ön çapraz bağ (ÖÇB) ın kesilmesini takiben oluşturulan dejenerasyon surecinde intraartiküler Sodyum hyaluronik asit (NaHA) uygulanmasının eklem kıkırdağı üzerindeki etkileri araştırıldı. Bu amaçla 20 tavşanın ÖÇB ı eksize edildi ve eksizyondan dört hafta sonra bunlardan on tanesinin diz eklemine 0.3 ml NaHA enjeksiyonu birer hafta ara ile toplam üç defa uygulandı. Diğer on tavşanın bulunduğu kontrol grubuna ise aynı protokol ile 0.3 ml SF enjeksiyonu yapıldı. Son enjeksiyonlardan dört hafta sonra tavşanlar öldürülerek eklem kıkırdakları makroskopik ve mikroskopik olarak değerlendirildi. Kontrol grubunda eklem kıkırdağında fissürleşme ve erozyonların geliştiği ayrıca fibröz doku elemanlarında artış olduğu gözlendi. İntraartiküler NaHA enjekte edilen deney grubunda ise kıkırdak haşarının hafif ve kondroblast proliferasyonunun belirgin olduğu gözlendi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294