Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The efficiency and the tolerance of low molecular weight heparin in the prophylaxis of deep venous thrombosis and pulmonary embolism

AOTT 1995; 29: 51-55
Read: 315 Downloads: 258 Published: 20 April 2021
Abstract

In this study, we researched the efficiency and the tolerance of the low molecular weight heparin for the prevention of the deep venous thrombosis and the pulmonary embolism in 185 patients who were performed hip surgeries in the Orthopaedics and Traumatology Department of Gulhane Military Academy, between January 1, 1992 and June 1, 1994. Included were 105 males and 80 females with the mean age of 50.6 years. The efficiency of the low molecular weight heparin (LMWH) was evaluated with the volume of peroperative and postoperative blood loss. The deep venous thrombosis (DVT) was detected in 12 out of 90 patients who were performed total hip prothesis (6.71%), and 9 out of 95 patients who had partial hip prothesis (5.02%). During the whole period of our study, no pulmonary embolism was observed.

Özet

1 Ocak 1992-1 Haziran 1994 tarihleri arasında GATA ve Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nda kalça ameliyatı uyguladığımız 185 hastada düşük molekül ağırlıklı heparin ile derin ven trombezu ve pulmoner emboli profilaksisinin tolerans ve etkinliği araştırılmıştır. Hastaların ortalama yaşı 50.6, 105 i erkek, 80 i kadın idi. Etkinlik, doppler ultrason ve venografi ile, tolerans ise; peroperatif ve postoperatif kan kayıplarının hacmi ile değerlendirildi. Total kalça protezi uygulanan 90 hastanın 12 sinde (%6.71), parsiyel protez uygulanan 95 hastanın 9 unda (%5.02) derin ven trombozu tespit edildi. Hiçbir hastada pulmoner emboli tespit ediledi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294