Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The effects of the sheath repair and fibrin glue in prevention of adhesions on flexor tendon repair

AOTT 1997; 31: 160-162
Read: 581 Downloads: 448 Published: 19 April 2021
Abstract

The effects of sheath repair and fibrin glue on adhesions after primary tendon repair were evaluated in the chicken model. 6 weeks later, gliding excursions of the repaired tendons were measured and histological examinations were carried out. There is no difference between the sheath repair and fibrin groups functionally. However, in the histological examinations, the results were better in the fibrin groups. In conclusion, we think that, the fibrin glue is useful than the sheath repair in prevention of adhesions.

Özet

Primer tenden tamirinden sonra kılıf tamiri ve fibrin uygulamasının yapışıklık gelişimi üzerine etkilerini tavuk modelinde çalıştık. 6 hafta sonra tamir edilen tendonların ekskürsiyon değerleri ölçüldü ve histolojik inceleme yapıldı. Fonksiyonel olarak kılıf tamiri ile fibrin gruptan arasında fark yoklu. Ancak, histolojik incelemede fibrin grubunda dana iyi sonuçlar elde edildi. Sonuç olarak adezyonların önlenmesinde fibrin yapıştırıcının kılıf tamirinden daha yararlı olduğu kanaatine varıldı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294