Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The effects of resveratrol on tendon healing of diabetic rats

AOTT 2014; 48: 355-362
DOI: 10.3944/AOTT.2014.13.0096
Read: 303 Downloads: 249 Published: 07 February 2020
Abstract

Methods:Results:Conclusion:Amaç:Bu çalışma streptozotosin ile diyabetik hale getirilmiş sıçanlarda resveratrolün tendon iyileşmesi üzerine etkilerini göstermek için planlandı.

Streptozotosin indüklemesi ile diyabet oluşturulan 16 adet Sprague-Dawley suşu erkek sıçanın Aşil tendonlarına bilateral tenorafi yapıldı. Cerrahi sonrası dönemde deney grubuna (n=8) intraperitoneal resveratrol, kontrol grubuna (n=8) intraperitoneal salin enjeksiyonu yapıldı. Sıçanlar 14 gün sonra sakrifiye edildi. Sağ taraf tendonları biyomekanik olarak, sol taraf tendonları ise histolojik olarak incelendi.

Tendonların kopmadan önce dayanabildikleri ortalama yük açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Histolojik incelemede ise tendon onarım bölgesinde yeni sentezlenen kollajen konfigürasyonunun deney grubunda daha düzenli olduğu görüldü. Yeni sentezlenen kollajen bölge oranının deney grubunda kontrol grubuna oranla daha yüksek olduğu ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü (p<0.01).

Resveratrolün diyabetik koşullarda tendon iyileşmesi üzerine ilk 14 gün içinde pozitif etkisi olduğu bulunmuştur.

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294