Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The effects of hyaluronic acid vitamin A and E on tendon healing and adhesion formation

AOTT 1999; 33: 221-224
Read: 271 Downloads: 196 Published: 19 April 2021
Abstract

The effects of Hyaluronic acid, Vitamin A and E on tendon healing and adhesion formation were studied in an experimental model. For this purpose achilles tendons of rats were injured by blunt trauma. In the treatment groups vitamin E was injected by I.M. way, Vitamin A was added to diet and hyaluronan was injected into the tendon sheat. Control group had no treatment. On the 30th day, objects were killed, achilles tendons were removed as a whole and used as achilles tendon functional unit. Adhesion formation were evaluated macroscopically. Biomechanical strength of the tendon was assessed by linear tensiometer and tendon healing was evaluated histologically. Hyaluronan was effective on preventing adhesion formation while vitamin A and E had no effect. There was no difference between the biomechanical strength of tendons in treatment groups and control group. Vitamin E had a significant role on subsiding the inflammatory response during healing and normal tendon structure was obtained more rapidly comparing to the other groups.

Özet

Tendon iyileşmesi ve yapışıklık gelişimi üzerine hyaluronik asit, A ve E vitaminlerinin etkileri deneysel model oluşturularak incelendi. Bu amaçla sıçanların aşil tendonlarında kapalı travma ile hasar oluşturuldu. Deney gruplarında; hyaluronan tendon kılıfına, E vitamini kas içine enjekte edildi. A vitamini diyete eklendi, kontrol grubuna tedavi uygulanmadı. Otuzuncu günde, denekler öldürülerek aşil tendonları çıkarıldı. Makroskopik olarak yapışıklık gelişimi, biyomekanik olarak kopma direnci ve histolojik olarak tendon iyileşmesi değerlendirildi. Yapışıklık gelişiminin önlenmesinde hyaluronanın başarılı olduğu, A ve E vitaminlerinin etkili olmadıkları saptandı. Tendonların biyomekanik kopma dirençleri, deney ve kontrol grupları arasında belirgin farklılık göstermedi. Tendon iyileşmesinin histolojik değerlendirmesinde, E vitamininin, inflamatuar yanıtın hafifletilmesi ve normal tendon yapısının daha hızlı elde edilmesinde belirgin rol oynadığı saptandı. Hyaluronan ve A vitaminimn ise iyileşmeyi hızlandırıcı etkilerinin gözlenmesine karşın bunun istatistiksel olarak önemli olmadığı saptandı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294