Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The effect of human placental suspension on rat sciatic nerve healing

AOTT 2007; 41: Supplement 140-146
Read: 624 Downloads: 746 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: We investigated the effect of human placental suspension (HPS) on rat sciatic nerve regeneration. \nMethods: Eight adult female Sprague-Dawley rats weighing between 250 and 300 g were randomly divided into control and study groups equal in number. Both sciatic nerves were explored under anesthesia, transsected and then immediately repaired. At the end of the operation, and on the second and fifth days, HPS and saline were administered to the operation zone in the test and control groups, respectively. For functional examination, electromyographic activity was measured in posterior extremities of all rats preoperatively and at the end of eight weeks. The rats were then sacrificed to obtain transections from the repaired area and its distal region for histologic examination and the number of myelin-sheathed axons was estimated in both regions.\nResults: Electromyographic study showed delayed latency and decreased amplitude following operation in both groups, being less severe in the study group without reaching a significant difference from the control group (p>0.05). The most notable histopathologic finding was increased endoneural collagen in the control group and regenerative axonal growth in the HPS group. The number of axons was greater in the distal region in both groups. In both regions, the number of myelin-sheathed axons was greater in the HPS group, but this difference was significant only for the number of axons in the repair zone (p=0.001).\nConclusion: Our data suggest that HPS may exert a favorable effect on peripheral nerve regeneration.

Özet

Amaç: İnsan plasenta süspansiyonunun sıçan periferik sinir rejenerasyonundaki etkisi araştırıldı.\nÇalışma planı: Çalışmaya ağırlıkları 250-300 gr arasında değişen, sekiz adet erişkin Sprague-Dawley türü dişi sıçan alındı. Sıçanlar kontrol (n=4) ve denek (n=4) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Sıçanların her iki siyatik siniri anestezi altında eksplore edilip kesildi ve hemen tamir edildi. Tamir bölgesine işlem sonunda ve ikinci ve beşinci günlerde, test grubunda insan plasenta süspansiyonu, kontrol grubunda ise serum fizyolojik uygulandı. Cerrahi öncesinde ve sekizinci haftanın sonunda fonksiyonel değerlendirme için sıçanların her iki alt ekstremitesine elektromiyografi yapıldı. Sekizinci hafta sonunda histopatolojik değerlendirme için sıçanların yaşamı sonlandırıldı ve tamir bölgesi ve distalinden alınan kesitler incelenerek miyelinli akson sayımı yapıldı.\nSonuçlar: Elektromiyografik değerlendirmede her iki grupta da girişim sonrasında, girişim öncesine göre latans değerlerinde uzama, amlitüd değerlerinde azalma görüldü. Bu değişimler test grubunda biraz daha az olmasına rağmen kontrol grubuyla arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). Kontrol grubunda en belirgin bulgu endonöral kollajen artışı iken, test grubunda rejeneratif aksonal değişikliklerin varlığıydı. Her iki grupta da distaldeki akson sayıları tamir bölgesinden fazla bulundu. Tamir bölgesindeki ve distal bölgedeki miyelinli akson sayımı test grubunda daha fazlaydı; ancak, bu farklılık sadece tamir bölgesindeki akson sayısında anlamlı düzeydeydi (p=0.001). \nÇıkarımlar: İnsan plasenta süspansiyonunun periferik sinir rejenerasyonunu olumlu etkileyebileceği sonucuna varıldı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294