Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The effect of extracorporeal shockwaves on cartilage endplates in rabbits: a preliminary MRI and histopathological study

AOTT 2012; 46: 449-454
DOI: 10.3944/AOTT.2012.2931
Read: 2 Downloads: 1 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of this study was to examine the changes in the lumbar intervertebral area after extracorporeal shockwave therapy (ESWT) at different energy levels in a rabbit model using magnetic resonance imaging (MRI) and histopathological evaluation.\r\nMethods: The study included 30 male New Zealand white rabbits divided randomly into five groups: Groups A and C received 1,000 shockwave impulses at an intensity of 14 kV, Groups B and D received 1,000 impulses at 21 kV, and Group E was a sham group. Side effects such as subcutaneous and paravertebral soft-tissue injuries were evaluated using MRI one day after ESWT administration. Neovascularization, edema and fibroblast activity in the intervertebral area were evaluated histopathologically.\r\nResults: No change was observed in any group on MRI. Histopathologically, Groups A and C showed no change, whereas Groups B and D showed edema, fibroblast activity and significant neovascularization at the intervertebral end-plate (p<0.05).\r\nConclusion: Our findings indicate that ESWT caused dose-dependent changes in the intervertebral end-plate. This study constitutes a preliminary evaluation of shockwave therapy to the intervertebral area in an animal model. High-dose ESWT may stimulate angiogenesis at cartilage end-plates in rabbits.

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve histopatolojik değerlendirme ile farklı enerji seviyelerinde uygulanan ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (extracorporeal shockwave therapy, ESWT) ile bel bölgesindeki omurlar arası alanda oluşan değişimleri incelemekti.\r\nÇalışma planı: Otuz adet, erkek Yeni Zelanda beyaz tavşanı rastgele beş gruba ayrıldı: Grup A ve C’ye 14 kV ve 1000 vurulu şok dalgası, Grup B ve D’ye ise 21 kV ve 1000 vurulu şok dalgası uygulandı. Grup E ise kontrol grubu olarak ayrıldı. ESWT uygulamasından bir gün sonra, MRG ile, ESWT’nin cilt altı ve paravertebral yumuşak dokularda yaralanma benzeri yan etkileri incelendi. Histopatolojik inceleme ile omurlar arası alanda yeni damar oluşumu, ödem ve fibroblast etkinliği araştırıldı.\r\nBulgular: MRG’de deneklerin hiçbirinde herhangi bir değişiklik saptanmadı. Histopatolojik olarak, Grup A ve C’de değişiklik gözlenmezken; Grup B ve D’de omurlar arası uç plaklarda anlamlı derecede yeni damar oluşumu, ödem ve fibroblast etkinliği saptandı (p<0.05).\r\nÇıkarımlar: Bulgularımız ESWT’nin omurlar arası uç plaklarda doza bağımlı etkiler gösterdiğini desteklemektedir. Bu çalışma hayvan modelinde, omurlar arası alanda şok dalga tedavisinde bir öncül değerlendirmeden oluşmaktadır. Yüksek doz ESWT tavşan kıkırdak uç plaklarında anjiyogenezi uyarabilir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294