Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The diagnostic role of double contrast arthrotomography for recurrent dislocation of shoulder

AOTT 1996; 30: 164-167
Read: 592 Downloads: 449 Published: 19 April 2021
Abstract

Diagnostic double contrast arthrotomography was performed on 19 patients who had recurrent dislocation of shoulder to decide the treatment plan in Trakya University Hospital between 1991-1995. Omnipaque and room air were used as contrast material. No complication has been observed. The role of pathology the labrum and capsule in the recurrent dislocation of shoulder were investigated. The results were compared with arthrotomy and arthroscopy. Treatment was planned in the light of the history, physical examination, double contrast arthrotomography and other diagnostic methods treatment was planned. This study demonstrated that double contrast arthrotomography had significant role for planning the treatment of recurrent dislocation of shoulder with other diagnostic methods as well.

Özet

1991-1995 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı nda tekrar eden omuz çıkıklarının tedavi şemalarının belirlenmesi için 19 hastaya çift kontrast omuz eklem BT si uygulandı. Kontrast madde olarak Omnipaque ve oda havası kullanıldı. Uygulamaya ait herhangi bir komplikasyona rastlanmadı. Özellikle Labrum ve eklem kapsülü değerlendirildi. Bunların tekrar eden omuz çıkıklarındaki rolü araştırıldı. Sonuçların hepsi artroskopi ve artrotomi ile kontrol edildi. Anamnez, fizik muayene ve diğer incelemelerin de katkısıyla çift kontrast eklem BT sinin sayesinde, tekrar eden omuz çıkıklarının tedavisi planlandı. Tekrar eden omuz çıkıklarının tedavilerinin planlanmalarında, anamnez, fizik muayene ve olağan diagnostik incelemelerin üzerine, çift kontrast omuz eklem BT sinin oldukça önemli bir yeri olduğunu bu çalış-ma bize gösterdi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294