Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

THE CONTROL OF INFECTION IN COMPOUND FRACTURES AND THE RESULTS OF ANTIBIOTIC THERAPY AND PROPHYLAXY

AOTT 1984; 18: 203-213
Read: 422 Downloads: 280
Abstract
We have reviewed 570 patients with compound fractures at Gülhane Military Medical Academy and also at Haydarpaşa Military Hospital. We have researched the etioiogical factors that causs compound fractured and their distrubution to the bones and sex. The types of compound fractures were cassified according to the Gustilo classification. Those compound fractures were brought to our clinics within first 12 hours and others who had their first aid treatments at the other clinics also being brought to our clinics later than 12 hours were compared. We obtained far better results in our patients who were brought to our clinics within first 12 hours than the others. We came to the following conclusion Kefzol and Gentamycin are the best antibiotics in compound fracture prophylaxy. As tor peniciline, it was clearly observed that it has no vaue in the wound infection prophylaxy. We tried to convert the compoud fractures to the closed ones within ten days and have obtained very good results using the isoline method who have been using in the treatment of hand injuries, Besides this we administered intravenous antibiotics before performing debridman and thus provided the antibiotic level highest in blood and bones. This is very useful to reduce the infection rates. We aplied Rush pins, Rush rods and external fixators that can be easiy removed in some compound fractures. The results are advisible.
Özet
1975-1983 yılları arasinda Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Haydarpaşa As;keri Hastanesine başvutan 570 açık kırıklı hasta gözden geçirildi. Açık kırığın meydana geliş sebepleri kemiklere göre yerleşimi ve cinse göre dağılımı incelendi. Kırık tipleri Gustilo sınıflandırmasına göre ayrıldı ve bize ilk 12 saatte gelen açık kırıklarla, bize gelmeden başka hastanelerde işlem gören ve 12 saatten sonra gelen açık kırıkların durumları karşılaştırıldı. Kliniğimizde primer işlem yaptıklarımızda dışarıda işlem görerek gelen ya da 12 saat sonra bize başvuranlara göre çok daha iyi sonuçlar aldık. Profilaktik antibiyotik olarak en iyi antibiyotiklerin Kefzol ve Gentamycin olduğu ve Penicillin in profilakside hiçbir değeri olmadığı ortaya çıktı. Açık kırıkların ilk 10 gün içinde kapalı kırık haline getirilmesi için çalışıldı. Iseline nin el yaralanmalarında kullandığı metod uygulanarak çok iyi sonuçlar elde edildi. Ayrıca debridman öncesi intravenöz antibiyotik verilerek antibiyotiklerin kan ve kemik konsantrasyonunun yükseltilmesinin infeksiyon kontrolü için çok önemli olduğu görüldü. Bazı açık kırıklarda kolaylıkla çıkanlabilen Rush Pinler, Rush Rodlar ve Eksternal Fiksatörlerin kullanılmasının büyük yararlarını gördük.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294