Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The comparison of the failure strength of meniscus arrows absorbable fixation material with different meniscal suturing techniques

AOTT 1997; 31: Supplement 453-455
Read: 263 Downloads: 212 Published: 19 April 2021
Abstract

The importance of preserving meniscal tissue in the knee joint is well established recently. Functionally, the menisci have been shown to play a significant role in the knee. The capacity for meniscal healing and repair has also been well documented. The results of arthroscopic repair have been shown to be ar least as good for open repair. Then different arthroscopic meniscus repair techniques have been started to use. More recently, meniscus arrows (Biofix) whick are made of totally absorbable self- reinforced polylactic acid (SRPLA) have been used for meniscus repair. In this experimental study, we commpaired the failure strenths of meniscus arrows different meniscal suturing techniques (vertical and horizontal loop). Meniscal tears created on 15 human menisci which obtained from total knee arthroplasty application were repaired with meniscus arrows, vertical and horizontal loop sutures. Primary stabilities of these repairs were tested with meniscus arrows, vertical and horizontal loop sutures. Primary stabilities of these repairs were tested with İnstron tensometer. There were no significant difference between primary stabilities of each technique statistically. We think that the usage of meniscus arrows in meniscal repair has big advantages like easy application, less time comsuming and less neurovascular risk.

Özet

Son yıllarda, meniskus dokusunu korumanın diz eklemi için nekadar önemli olduğu ortaya konulmuştur. Fonksiyonel olarak meniskusların dizdeki önemli rolü anlaşılmıştır. Menüskusun iyileşme kapasitesi ve tamir ile ilgili olumlu sonuçlar gösterilmiştir. Artoskopik meniskus tamirlerinin sonuçlarının açık tamir kadar iyi olduğu gösterilmiştir. Bunun üzerine değişik meniskus tamir teknikleri kullanıma sunulmuştur. Meniskus tamirinde son zamanlarda, vücud içinde tamamen emilebilen (self reinforced polyactic acid,. SR-PLA den oluşan) meniskus okları (Arrows-Biofix) kullanılmaya başlandı. Bu çalışmada, meniskus oklanmn stabilitesini, iki değişik meniskus dikiş tekniği (horizontal ve vertikal loop) ile deneysel olarak karşılaştırdık. Diz protezi ameliyatı sırasında elde edilen 15 insan meniskusunda oluşturulan yırtıklar, meniskus okları ve dikiş (vertikal ve horizontal loop) ile tamir edildi. Bu tamirlerin stabiliteleri instron Tensometre cihazında ölçüldü. Sonuçlar arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Meniskus tamirlerinde; teknik uygula-ması daha kolay, daha az zaman alan ve norovasküler riski daha az olan meniskus okları kullanılmasının daha avantajlı olduğunu düşünmekteyiz.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294