Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The coexistence of fractures of the capitellum and the radial head: a rare case

AOTT 2007; 41: 69-73
Read: 521 Downloads: 600 Published: 08 March 2020
Abstract

The coexistence of fractures of the capitellum and the radial head in the elbow joint is a rare entity. A 36-year-old man presented with complaints of pain, swelling, and limited range of motion in the right elbow after a fall. Radiography, computed tomography, and three-dimensional reconstruction of computed tomography images revealed displaced and comminuted fractures in the capitellum and the radial head. The fractures were treated with open reduction via a lateral approach and osteochondral fragments were fixed with Herbert screws. Clinical and radiographic results were excellent at the end of a three-year follow-up.

Özet

Dirsek ekleminde kapitellum ve radius başı kırıklarının beraber bulunması nadir bir durumdur. Otuz altı yaşında bir erkek hasta, düşme sonrasında sağ dirseğinde şişlik, ağrı ve hareket kısıtlılığı yakınmalarıyla başvurdu. Düz radyografi, bilgisayarlı tomografi ve üçboyutlu rekonstrüksiyon incelemelerinde kapitellum ve radius başında ayrılmış, parçalı kırıklar görüldü. Bu kırıklara lateralden açık redüksiyon, kapitellum ve radius başındaki osteokondral parçalara Herbert vidaları ile tespit yapıldı. Hastanın üç yıllık takibinde klinik ve radyografik olarak başarılı sonuç alındığı görüldü.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294