Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The causes of failure of pelvic osteomies

AOTT 1976; 10: 254-258
Read: 268 Downloads: 168
Abstract
In this paper the causes of failure of pelvic osteotomies and the ways to avoid these failures are discussed.
Özet
Bu yazıda doğuştan kalça çıkığının tedavisinde kullanılan ve pelvik osteotomiler olarak bilinen Salter, Pemberton ve Chiari ameliyatlarından alınan başarısız sonuçların nedenleri üzerinde durulmuş ve korunma çareleri tartışılmıştır.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294