Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The biomechanics and surgical reconstruction of talipes equinovalgus & cavovarus deformations

AOTT 1995; 29: 339-341
Read: 206 Downloads: 159 Published: 20 April 2021
Abstract

 

Özet

Talipes equinovalgus ve kavovarus birbirinin tersi olan deformitelerdir. Normal bir ayakta stans fazında talusun 10 derece dorsifleksiyon yapması gereklidir. Aşil tendonundaki kısalık nedeni iIe bu mümkün değil ise midtarsal eklemden ayak çöker. Peroneus longus birinci metatarsı kontrol edemez ve tarsal eklemlerde instabilite oluşur. Talusun mediale yer değiştirmesi ile ayakta pronasyon gelişir. Kavovarus deformitesinde ise tam tersine talus dorsifleksiyonda ve lateraldedir. Bunun sonucunda ayağın arka kısmı inverte olur, ön kısmı ise adduksiyon ve mediale yer değiştirir. Bu farklılıklar nedeni ile pes equinovalgusda aşil tendonu uzatması gerekli iken cavovarusda bu işleme gerek yoktur. Equinovalgusda libial adelelerden bir veya ikisinde paralizi var ise subtalar veya talonaviküler artrodeze de gereksinim olmaktadır. Tripl artrodez eklem dejenerasyonu var ise uygulanmalıdır. Paralizi yok ise kalkaneal osteotomiler uygulanmalıdır. Bu prosedüre ek olarak tibialis anteriorun navikülaya transferi ve küneiform osteotomisi uygulanabilir. Talipes kavovarus genellikle nöromüsküIer hastalıklara sekonder geliştiğinden erken yaşlarda tendon transferine gereksinim vardır. Bunların arasında en sık posterior tibial tendonun ayak sırtına transferi kullanılmaktadır. Bunun dışında plantar fasyatomi, Dwyer osteotomisi ve parmaklardaki deformitelere yönelik girişimler yapılabilir.

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294