Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The avulsion fracture of tibial tubercle

AOTT 1988; 22: 38-40
Read: 838 Downloads: 606
Abstract

Özet
Tibia Tüberkülünün Avulsiyon Kırığı ender görülen bir olgu olduğu için kiliniğimize müraccat eden erkek hastanın klinik ve radyografik bulguları ve tedavisi sunularak, literatür ışığı altında tartışılmıştır.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294